Glorieus ontvangst

Gisteren, terwijl ik de foto’s zag van de pastors die ontvangen werden in Brazilië, vond ik het ontvangst van onze Universele familie heel mooi. Ze hadden niet zoveel liefde en zorg verwacht. Stel u zich nu eens ons ontvangst door de Here Jezus in de hemel voor, met open armen en een koor van Engelen! Ah, wat zal het mooi zijn, wonderbaarlijk, iets waar we zo naar uitzien…

Is het de moeite waard om dit alles te doorstaan voor onze Heer? Dat is het zeker!!!! Is het het waard om gehoorzaam aan God en Zijn Woord te zijn? Dat is het zeker! Wij zullen ontvangen worden door onze Here Jezus zoals gisteren Bisschop onze collega’s van de strijd en geloof ontving. Heel sterk!

Ik dacht: ondanks men nog niet naar hun ware huis terugkeerde en het al mooi was, stel je dan voor dat je naar je ware huis gaat, de Hemel. We moeten dagelijks strijden om onze ziel gered te houden en zoveel mogelijk zielen mee te nemen naar de hemel!

Wandelend naar ons ware Vaderland: de Hemel

‘’In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’’ Johannes 14:2-3

Jaqueline Silva, vrouw van een pastor die wacht om uitgezet te worden.

  • Met dank aan: Mw Jaqueline Silva