Gods Wet liefhebben

Ik haat de leugen en heb er een afschuw van, maar Uw wet heb ik lief. Ik loof U zevenmaal op een dag om Uw rechtvaardige bepalingen. Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok. Ik hoop op Uw heil, HEERE, en doe Uw geboden.(Psalmen 119:163-166)

De persoon die God kent, ervaart de waarheid en gaat de leugen haten. Zij vindt er plezier in om elke dag Zijn aanwezigheid te zoeken. Dit doet zij terwijl ze de permanente vrede ervaart door Zijn woorden van leven lief te hebben en daarover te mediteren, die haar eeuwige redding in het Koninkrijk der hemelen garanderen.

 

Mevrouw Ester Bezerra