Het enige doel

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem’’ (2 Kronieken 16:9)

Met andere woorden, het gaat niet alleen over het; niet stelen, niet liegen, niet vreemd gaan of het niet aanbidden van afgoden. Het heeft geen zin om u achter uw eigen gerechtigheid te verschuilen.

Want als een persoon in alles een correct leven lijkt te hebben, maar er is iets of iemand die de plaats van de Here Jezus in hem inneemt, dan is er voor hem geen mogelijkheid om de Heilige Geest te ontvangen. Het is dan onmogelijk, aangezien een hart hebben dat totaal toegewijd is aan Hem, een vereiste is van het Intelligent Geloof.

Daarom kunnen wij niets of niemand binnenlaten op de plaats in ons hart dat aan de Here Jezus behoort!

Hij dient volledig in ons te regeren! Daarom wordt de Heilige Geest niet uitgestort over een persoon die Hem alleen als grootste doel heeft, maar wel als Hij het Enige doel van de persoon is!

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!

Bisschop Guaracy Santos

Onverklaarbare vrede

Vandaag zie ik gepensioneerde voormalige teamgenoten met veel geld op hun rekening, maar geen van hen is rijker dan ik, haha! Weet u waarom?

Na de wegvoering…

Er bestaat momenteel geen enkel leed dat vergeleken kan worden met de dagen die nog te wachten staan…