Het geheim van het Geloof

Velen vragen zich af: wat is het geheim van het geloof?
Elke veroveraar heeft altijd een referentiekader.  Hetzij in de wetenschap, kunst, sport, zaken, politiek of in een ander levensgebied.

Het geheim van het geloof is om het leven op Gods Woord te baseren door de acties van de helden van het geloof van de Bijbel na te doen. Als hun acties van geloof en moed antwoorden hebben gebracht, zullen onze acties van geloof en moed ook de voordelen brengen.

Ik heb Isak, Israël, Mozes, Joshua, Gideon, Jephthah, David en alle andere mannen van God, vooral Abraham als referentiekader. Het is niet voor niets dat de Here Zelf tegen ons zegt om naar Abraham te kijken. Oftewel, we dienen zijn voorbeeld van geloof, gehoorzaamheid en moed te volgen. (Jesaja 51:2)

Wat hadden ze gemeen? Vijanden, vervolgingen, onrechtvaardigheden en zeer gecompliceerde situaties.

Wat hebben ze gedaan om alle moeilijkheden te overwinnen? Ze offerden. Dat was hun geheim. Ze offerden hun dromen, hun persoonlijke projecten, hun leven op ter wille van hun persoonlijke overtuiging. Alleen de dapperen hebben het geloof om te offeren, omdat dezelfde kracht van het geloof om te geven de kracht van het geloof is om te ontvangen. Dit is het geheim van het geloof.

Ze offerden voor Hem in wie ze geloofden. Hierdoor leerden ze van de Geest van God het geheim van het geloof.

Bisschop Edir Macedo

De Here Jezus bepaalde!

Het is duidelijk dat zonder de Heilige Geest het werk in een persoon nog niet is begonnen.
-Met dank aan: André Cajeu  

De strategie van de duivel

Maar net zoals Jeremia op God vertrouwde, bad en overwon, doet de kerk hetzelfde en we zullen overwinnen!
-Met dank aan: Pastor Rodolfo Lima