Het gewicht van een veer

Ik was aan het mediteren op deze video en ik herinnerde me deze passage:

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” (Johannes 1:1-5)

In de video begon ze de takken in evenwicht te brengen met het lichtste ding (veer) …

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Bij gebrek aan veer was er echter een onbalans en viel alles uit elkaar.

Zo is het in het leven van de mens, met de afwezigheid van de Heilige Geest; alles stort in, breekt, vertraagt en verliest het evenwicht.

Wat ooit een kunstwerk was, waren nu alleen maar droge takken verspreid over de vloer.

Deze video laat ons zien dat we zonder de Heilige Geest niets zijn.

 

  • Met dank aan: Pastor Rodolfo

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre