Het goede geweten

En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. (1 Petrus 3:16-17)

Als we de Here vrezen, behouden we een goed geweten, zijn we niet bang voor het kwaad en worden we erfgenamen van het Koninkrijk der Hemelen.

De onrechtvaardigen kunnen echter het licht van de aanwezigheid van de Allerhoogste in ons niet zien. Daarom noemen ze ons fanatiekelingen en spreken ze slecht over de dienaren van de Here. Het is echter beter te lijden om het goede te doen ter wille van Christus, dan de eeuwigheid ver van God door te brengen.

 

Mevrouw Ester Bezerra