Het grootste kwaad

“Heeft ooit een volk goden verruild? – en dat zijn toch geen goden! – maar mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt. Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des Heren, want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.” (Jeremia 2:11-13)

God riep het uitspansel, zoals de zon en de sterren, om te getuigen tegen het kwaad dat Hij leed vanwege Zijn eigen volk.

Omdat het opgeven van de glorie die hen toebehoorde en de Almachtige dienen zo absurd en irrationeel is, dat niets anders daarmee te vergelijken is.

Normaal gesproken ruilen mensen alleen wat ze bezitten in voor wat ze het beste en belangrijkste vinden. De glorie van God inruilen voor de glorie van deze wereld, is Hem als minderwaardig beschouwen dan de genoegens die de wereld biedt, en dit is de duidelijkste demonstratie van minachting voor wat de Allerhoogste is.

Ze lieten niet zomaar iets achter, maar de glorie van God. Zelfs heidense naties deden dit niet met betrekking tot hun goden die niets vertegenwoordigden en niets deden. Oftewel, het volk ruilde God is voor iets denkbeeldigs, zonder enkel waarde.

Is dit niet wat wij vandaag de dag ook zien?

Wat er in het verleden met Israël is gebeurd, is ons erg bekend. We hebben de laatste tijd gezien dat leden, helpers, pastors en bisschoppen in de valstrikken van de duivel vielen en fouten maakten waarvan zelfs de ongelovigen niet de capaciteit ervoor hebben.

Hoe kan men bewust het ware inruilen voor het valse? Wanneer een persoon niet geestelijk is, maar simpelweg religieus, ruilt hij God, de Bron van het Levend Water, in voor kapotte reservoirs die geen water vasthouden. Ze verlaten de Heer voor hetgeen hen niet kan helpen of redden.

Wat een gekheid! De persoon stopt met het drinken van schoon drinkwater om verrot en modderig water te drinken, dat hem zal doden! Zelfs de hemelen zijn verbaasd over zulke dwaasheid.

Moge God in Zijn oneindige barmhartigheid ons verlossen van elke valstrik. Dat hij ons standvastig in het geloof zal houden tot het einde.

  • Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira