Het Kerkorkest

Goedemorgen Bisschop!

Tijdens de pastorsdienst, herinnerde de Heilige Geest mij aan een video van een orkest, dat toont dat het Werk van God op dezelfde manier functioneert.

Wij dienen allemaal dezelfde melodie te spelen, hetzelfde ritme en dezelfde toon. Door slechts één te volgen: de Heilige Geest, die de Meester is in dit orkest.

Als een van deze muzikanten een fout maken of een verschillende toon spelen, dan lijdt het hele orkest eronder!

Hoe geweldig is het om deel uit te maken van dit orkest, ook al is het om een ​​klein instrument te bespelen. Wat is het heerlijk om deel uit te maken van dit orkest, waarin we allemaal belangrijk zijn!

Ons werk hangt af van de gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Wanneer een persoon echter de visie van het Woord van God niet volgt, heeft hij een probleem en veroorzaakt hij ook problemen.

De kerk is een orkest, wij zijn de muzikanten. Daarom kunnen er geen conflicten zijn tussen de muzikanten van dit orkest!

“En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.” (Romeinen 15:5-7)

https://www.youtube.com/watch?v=jNHXhN_1-FU

Met dank aan: Bisschop Henrique Costa