Het kind dat de Vader heiligt

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. (Mattheüs 6:9)

Wanneer wij een goed leven leiden en een oprecht karakter hebben, dan weerspiegelen we het beeld van de Heer. Zo heiligen wij Zijn Naam, verheerlijken Zijn leringen en eren Zijn Woord, dat degenen die in Hem geloven transformeert en levend maakt.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...