Het perfecte huwelijk

God is op zoek naar mensen van Geloof om zich met Hem te verenigen en hun krachten met Zijn Macht te verenigen om, via hen, Zijn Koninkrijk in de harten van de verlorenen te installeren.

De Almachtige weet dat de menselijke kracht onbeduidend is, maar toch wil Hij de mens met Zijn Macht versterken.

Hij eist van ons geen verdienste, bekwaamheid of talent, behalve dat we gehoorzaam en karaktervol zijn. Goede (gehoorzame) en trouwe dienaren (karakter) om met Hem samen te werken in de redding van verloren zielen.

Het is precies voor dit doel dat de Here Jezus met de Heilige Geest doopt. Zonder de Geest van Gerechtigheid is het onmogelijk om het Koninkrijk van ongerechtigheid in deze wereld te overwinnen.

Hij eist van ons geen intelligentie, bekwaamheid of academische achtergrond. Niets ervan! Een Ieder die, hoe kwetsbaar, verzwakt, onderdrukt, kortom, behoeftig is, wordt uitgenodigd om het laatste beetje kracht die ze heeft te verzamelen en een pact, verbond of huwelijk met Zijn Geest te sluiten.

Iedereen die deze uitdaging accepteert, zal bevoorrecht zijn met de volledige zalving van de Almachtige Geest.

“Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.” (1 Korinthe 1:27-29)

Bisschop Edir Macedo

Bericht aan de depressieven

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
- Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Slechte dienaar, boze ogen

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
- Met dank aan: Bisschop Wagner Negrão

Is God sterk?

Sommigen zullen zeggen: Hij is de Schepper! Hij opende de zee! Hij brengt tot stand wat niet bestaat enz.
- Met dank aan: Bisschop Adilson Silva