Het perfecte huwelijk

God is op zoek naar mensen van Geloof om zich met Hem te verenigen en hun krachten met Zijn Macht te verenigen om, via hen, Zijn Koninkrijk in de harten van de verlorenen te installeren.

De Almachtige weet dat de menselijke kracht onbeduidend is, maar toch wil Hij de mens met Zijn Macht versterken.

Hij eist van ons geen verdienste, bekwaamheid of talent, behalve dat we gehoorzaam en karaktervol zijn. Goede (gehoorzame) en trouwe dienaren (karakter) om met Hem samen te werken in de redding van verloren zielen.

Het is precies voor dit doel dat de Here Jezus met de Heilige Geest doopt. Zonder de Geest van Gerechtigheid is het onmogelijk om het Koninkrijk van ongerechtigheid in deze wereld te overwinnen.

Hij eist van ons geen intelligentie, bekwaamheid of academische achtergrond. Niets ervan! Een Ieder die, hoe kwetsbaar, verzwakt, onderdrukt, kortom, behoeftig is, wordt uitgenodigd om het laatste beetje kracht die ze heeft te verzamelen en een pact, verbond of huwelijk met Zijn Geest te sluiten.

Iedereen die deze uitdaging accepteert, zal bevoorrecht zijn met de volledige zalving van de Almachtige Geest.

“Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.” (1 Korinthe 1:27-29)

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches