Het Verbond

Om dit onderwerp beter te begrijpen, dienen we slechts naar een paar trouwringen te kijken in de handen van een bruidegom die op het Altaar op het punt staat om te trouwen. Wat symboliseert dat? Hij staat op het punt zijn vrijgezel leven op te offeren om aan een nieuwe reis van totale verloochening te beginnen voor de liefde die hij voor zijn bruid heeft. Het is niet slechts een liefde van woorden, maar van acties die deze wederzijdse liefde voor elkaar bewijzen. Een reis van trouwheid in goede en slechte tijden; ze zullen zich meer dan ooit aan elkaar vastklampen om de uitdagingen aan te gaan die het leven hen zal brengen.

De actie van een persoon bij het aangaan van een huwelijk vereist alles van zichzelf. Hoe kan een echtpaar gelukkig en in complete gemeenschap met elkaar leven als een van hen in ontrouw leeft? Als er geen offer en totale overgave voor elkaar in het huwelijk is, zal het niet blijven bestaan!

Het woord Verbond komt 328 keer in de Bijbel voor, en dit suggereert het buitengewone belang ervan om zich in dit onderwerp te verdiepen en de voorwaarden te begrijpen voor het hebben van een Verbond met God.

Het verbond is volgens de bijbel een pact, een overeenkomst of een contract tussen twee of meer personen waarin taken en verplichtingen tussen de betrokken partijen worden ondertekend. Het verbond met God wordt gesloten door het voorbeeld van een huwelijk te volgen, niet zoals vandaag de dag wanneer velen trouwen en scheiden, maar in een overeenkomst waar de trouwheid heerst tot de dood. Het is een duidelijke demonstratie van een waar Offer.

Op dezelfde manier dat een echtpaar samen een leven begint op te bouwen vanaf het huwelijkszegel, wil God ook mensen vinden om een verbond met hen te sluiten en Zijn bestaan met kracht te manifesteren in deze donkere en wrede wereld.

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem…” (2 Kronieken 16:9)

God heeft regels opgesteld voor de bouw van Zijn Koninkrijk, dat de medewerking van de mens vereist. Hij kon Zijn koninkrijk hier op aarde niet vestigen zonder de deelname van Zijn schepsel; God is Geest en Hij wilt zich in ons leven manifesteren om Zijn Grootheid door ons te tonen!

God dringt iemands leven niet binnen, laat staan de mens verplichten om voor Hem te leven. Maar zij die zich tot de Heer wenden en zich volledig aan Hem overgeven als een levend Offer, net zoals de bruid zich volledig overgeeft aan de bruidegom op de dag van haar huwelijk, God, in de persoon van de Heilige Geest, zal het binnenste van die persoon vullen met Zijn Geest en van hem Zijn Verblijfplaats maken.

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches