Het veulen, jij en de twee wegen

“En toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfagé en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit, en zei tegen hen: Ga naar het dorp dat voor u ligt, en zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft; maak het los en breng het hier.” (Markus 11:1-2)

De Bijbel geeft details en elk detail heeft een betekenis. Jezus vroeg om een veulen waarop nog niemand had gereden; dat wil zeggen, Hij zou de eerste zijn.

En als iemand tegen u zegt: Waarom doet u dat? zeg dan: De Heere heeft het nodig; en hij zal het meteen hierheen sturen. (Markus 11:3)

Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de Eigenaar van alle dingen op aarde een veulen nodig heeft!

Nou, dat veulen daar zijn u en ik. Een veulen waarvan God, in Zijn oneindige grootheid, zegt dat hij het nodig heeft (of doet alsof hij het nodig heeft). Zie de nederigheid van God… en er zijn nog steeds mensen die zich er niet van bewust zijn dat zij het zijn die Hem nodig hebben!

U zou kunnen zeggen dat u God nergens voor nodig hebt in dit leven, omdat uw eigen vermogen u heeft voorzien met betrekking tot uw behoeften. Maar er is één ding waarvoor u Hem nodig hebt: om het probleem van de dood op te lossen. De mens heeft dit probleem nog niet kunnen oplossen. De enige die dat deed was Jezus.

Mensen hebben, net als ezels, de neiging koppig te zijn – soms zelfs meer dan een ezel! En dit is niet mijn uitvinding. Het is het Woord van God dat zegt:

Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. (Jesaja 1:3)

Het dier kan de eigenaar herkennen die hem voedt, maar de mens herkent degene die hem de levensadem geeft vaak niet. Dat is het grote probleem.

Dat veulen was vastgebonden (zoals veel mensen tegenwoordig) en kwam pas vrij toen het werd binnengebracht zodat Jezus erop kon rijden. Als we ons leven aan Jezus overgeven en ons door Hem laten leiden, worden we vrij. Er zijn mensen die zich niet aan God overgeven omdat ze bang zijn vast te zitten in een religie. Hij realiseert zich niet dat wanneer een persoon zich overgeeft aan God, hij niet zijn vrijheid verliest, maar de kettingen die hem binden aan ijdelheden, aan de meningen van anderen, aan verslavingen…

En zij vertrokken en vonden het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan de straat, en zij maakten het los. En sommigen van hen die daar stonden, zeiden tegen hen: Wat doet u, dat u het veulen losmaakt? Maar zij spraken tot hen zoals Jezus bevolen had; en men liet hen gaan. (Marcus 11:4-6)

Deze twee paden zijn hier niet per toeval. Als u uw leven nog niet aan God hebt overgegeven, bevind u zich tussen twee paden: het pad van het eeuwige leven (dat het probleem van de dood oplost) en het pad van vernietiging (zonder God tot in de eeuwigheid).

U dient een keuze te maken.

Jezus kwam in de wereld, stierf aan het kruis, en omdat Hij zonder zonde was, kon de dood Hem niet vasthouden – Hij overwon de dood en stond op.

Als u in Jezus gelooft en Hem de eerste laat zijn, lost u ook het probleem van de dood op.

Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...