Het voorrecht van de rechtvaardigen

Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. (Psalm 34:18-19)

De gebrokenen van hart zijn degenen die, wanneer zij door de beproevingen gaan die het gevolg zijn van hun slechte keuzes, hun fouten erkennen en God om vergeving vragen. God rechtvaardigt en redt hen.

God bevrijdt de rechtvaardige van het kwaad en beschermt hen met Zijn sterke arm.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...