Het Woord wensen

“Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen.” Handelingen‬ ‭13:46‬ ‭

Paulus en Barnabas, gevuld met de Heilige Geest, predikten eerst tot de Joden. Maar zij geloofden niet, zij hadden de voorkeur om hun tradities te volgen. Maar de mannen van God, in gehoorzaamheid, bleven door gaan met het Woord van God te prediken en gaat nu door tot ons, wij die het ontvangen met heel ons hart en onze verstand. Krachtig is Het Woord om ons te herstellen en ons te vervullen in De Ware Wijnstokken, waardoor wij zijn Koninkrijk bereiken.

Ester Bezerra