Het zout van de aarde

‘U bent het zout van de aarde…’ (Mattheüs‬ ‭5:13‬ ‬‬)

Als een persoon geen dorst heeft, maar iets zoutig eet, dan zal hij onmiddellijk zijn dorst willen lessen met water.

Op gelijke wijze, is de pastor dit zout, die de dorst naar het kennen en ontvangen van de Heilige Geest, opwekt in de mensen.

Wanneer de pastor het Altaar opgaat moet hij deze visie hebben om in de mensen deze dorst op te wekken en hen te laten drinken van dit kristalhelder Water…

De doop met de Heilige Geest is immers niet een goed idee, of een optie, Hij is een behoefte die meer noodzakelijk is dan het bloed dat door uw aderen stroomt, noodzakelijker dan de zuurstof die u inademt, want als dit alles ophoudt en de persoon zonder de Here Jezus sterft, zal hij verloren gaan!

  • Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa 

Het enige doel

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!