Hoeveel onrecht!

“En zal God geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lucas 18:7-8)

Gerechtigheid is een recht van de uitverkorenen, wat niet betekent dat het automatisch zal komen. De uitverkorenen dienen hun geloof in het Woord van God te tonen, ze dienen onophoudelijk, dag en nacht, te aanroepen , zoals de Here Jezus zei.

Er is nooit een grotere behoefte geweest aan de manifestatie van de Goddelijke Gerechtigheid als in deze laatste dagen. Ik geloof dat we in het juiste moment leven om over de hele wereld een grote aanroeping te doen om de gerechtigheid te laten gebeuren.

Er moet een verschil zijn tussen degenen die uitverkoren zijn en degenen die dat niet zijn, tussen de rechtvaardigen en de goddelozen.

  • Met dan aan: Bisschop Domingos Siqueira