Hoeveel tijd hebben wij nog?

Mensen houden zich bezig met het bewapenen (garanderen) van verschillende dingen… positie, bezittingen, titels enz.

De Heer Heilige Geest beval ons echter te bewapenen met een enkel denkwapen:

‘’Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.’’ (1 Petrus 4:1-2)

We hebben weinig tijd, en ook ons leven in het vlees, dus we moeten:

– Gewapend zijn in onze geest, nadenken over de dingen van boven;
– Onze gedachten controleren;
– Wees voorbereid om voor Jezus te lijden;
– Investeer 100% in de doop met de Heilige Geest;
– Wees waakzaam;
– en behoud de Redding tot het einde.

We zien elkaar in de UKGR of in de Wolken!

  • Met dank aan: Bisschop Julio Freitas

Hoeveel onrecht!

Gerechtigheid is een recht van de uitverkorenen, wat niet betekent dat het automatisch zal komen.