Hulp van het Altaar

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalmen 121:1-2)

Als wij tot God om hulp roepen, vanuit Zijn troon hoort Hij ons en antwoordt Hij ons volgens Zijn wil. Hij is de HEER van hemel en aarde, en wilt Zijn kracht tonen aan degenen die op Hem vertrouwen.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...