Hypocrisie en ongerechtigheid

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. (Matteüs 23:27-28)

Deze harde woorden van de Here Jezus werden alleen tot de priesters en Farizeeën gesproken. Hij walgde van zoveel hypocrisie, omdat degenen die de wetten van God onderwezen, het zelf niet in praktijk brachten, maar leefden in ongerechtigheid en in schijn.

Zijn uitverkorenen zijn de oprechten, zij die Hem gehoorzamen, in gerechtigheid leven en niet in de zonde.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...