Kinderen en erfgenamen

“En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.” (Johannes 17:19-20)

Hier gaat Jezus door met bidden voor zijn volgelingen en zegt dat Hij zichzelf heiligde om het werk te voltooien dat de Vader hem had toevertrouwd, namelijk het redden van zondaars. En Hij dacht niet alleen aan hen, maar ook aan hen die in Hem zouden gaan geloven. Daarom bent u een van degenen die Zijn voorbede heeft bereikt.

Geef u over aan Hem, want om u te redden betaalde Hij een hoge prijs. Hij gaf Zijn eigen leven, en geeft ons door Zijn dood de mogelijkheid om kinderen en erfgenamen te zijn, net zoals Hij is.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...