Kinderen van Abraham

Maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.(Romeinen 2:29)

God roept de uitverkorenen die een nieuw hart hebben. Die denken zoals Hij, die Zijn Geest hebben, en die zachtmoedig, welwillend en vol liefde zijn. Alleen dan kan Hij zeggen: “Mijn zoon, in wie ik welbehagen heb!”

 

Mevrouw Ester Bezerra