Liefde voor geld, de wortel van het kwaad

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. (1 Timotheüs 6:10)

Als God zegt dat geld de wortel van alle kwaad is, dan is dat omdat het zo is. De Here Jezus leerde ons om ons dagelijks brood te vragen, wat we nodig hebben om te leven. En natuurlijk belooft Hij ook alles in ons leven te zegenen en te vermenigvuldigen. Hij wil dat we weten dat alles wat we hebben uit Zijn handen komt. Wij hoeven ons nergens zorgen over te maken. Ongecontroleerde hebzucht brengt schade toe aan de persoon zelf. Gebruik daarom het intelligente geloof!

Mevrouw Ester Bezerra

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......

Liefde

De wachters van de Allerhoogste laten hun stem met grote liefde klinken over de hele aarde..... .......