Liefde

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. (1 Korinthe 13:1)

Iemand die God niet kent, weet niet hoe hij moet liefhebben, omdat hij geen echte liefde kent. Hij kan invloedrijk zijn in zijn spraak, maar hij heeft niet het vermogen om leven, vreugde en vrede te schenken, zoals degenen die de liefde van God ontvangen, die aan de gekwelde ziel wordt geopenbaard door Zijn herstellende Woord. De wachters van de Allerhoogste laten hun stem met grote liefde klinken over de hele aarde.

Mevrouw Ester Bezerra

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......

Liefde

De wachters van de Allerhoogste laten hun stem met grote liefde klinken over de hele aarde..... .......