Monument van uzelf

…Saul is in Karmel gekomen, en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht… 1 Samuel 15:12

Ik dacht aan het volgende; de sociale media representeert vandaag de dag het beeld dat velen voor zichzelf hebben opgebouwd, ze bedriegen en worden bedrogen. (2 Timotheüs 3:13)

Ze gebruiken de sociale media om hun eigendunk, het monument van zichzelf, te bevorderen en niet de de Here Jezus Christus.

Het struikelblok is dat, dat beeld hun volgelingen garandeert die hun zelfbedrog steunen en hun ego en trots opnieuw bevestigen, waardoor ze verder van God af worden gedreven.

Vaak behaagt het beeld dat ze schetsen op de sociale media het volk, maar alleen God weet wie we vanbinnen zijn en wij hebben gezien dat hetgeen geplaatst wordt op de sociale media, in de meeste gevallen, niet echt is!

Maar waarom had Saul de noodzaak om een beeld voor zichzelf op te richten? Was het niet juist om het beeld te behouden tegenover het volk, dat alles goed ging, zoals we helaas hebben gezien bij degenen deden die hun hand aan de ploeg sloegen en achterom keken doormiddel van de sociale media?

Dit is nog een waarschuwing die God me vandaag toonde en het is met vrees dat ik hem deel.

  • Met dank aan: Roberta Kelly Oliveira