Na de wegvoering…

De mensheid heeft geleden aan velen soorten pijn, armoede, ziektes, verdriet, depressie enz. Maar niets hiervan kan vergeleken worden met de dagen die nog moeten komen…

In de openbaring die aan profeet Daniël werd gegeven, kunnen we voorstellen wat er gaat gebeuren kort na de wegvoering van de kerk van Jezus.

“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” (Daniël 12:1)

Als het al gênant en vernederend is om ergens aan te komen en niet naar binnen te kunnen omdat u niet op de gastenlijst staat, stel u zich dan voor hoe de toegang tot de hemel eruit zal zien.

“En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.” (Daniël 12:2)

Degenen die ingeschreven staan in het boek (volk van God), zullen, naast het niet lijden van het komende kwaad, in staat zijn om van de eeuwigheid te genieten met de Heer van hun ziel in de hemel.

Wat kunt u doen om uw naam in het boek te laten schrijven en niet weg te laten?

Geef uw ziel over aan Degene die het kocht, ongeacht wie u bent of wat u verkeerd hebt gedaan. Net als de dief die aan het kruis hing, beslis terwijl u nog leeft of u wel of niet met Jezus naar de hemel wilt opstijgen. Door dit te doen, zult u worden gewassen en verlost door het bloed van de Here Jezus om Hem in de eeuwigheid te verheerlijken.

“En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:9)

Met dank aan: Pastor Alexandro Silva