Neerliggen en ontwaken in het licht

Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken. Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven. (Spreuken 6:22-23)

De persoon die zichzelf laat disciplineren door het Woord van God is nederig van geest om Zijn stem te horen. Diegene laat zich in alle dingen leiden en kan daarom Gods stem horen en Hem gemakkelijk gehoorzamen. En op zijn beurt verlicht het Woord van God uw geredde en gezegende leven tot in de eeuwigheid.

Mevrouw Ester Bezerra

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......

Liefde

De wachters van de Allerhoogste laten hun stem met grote liefde klinken over de hele aarde..... .......