Ogen gericht op het Woord

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. (Spreuken 4:20-21)

Wanneer iemand de Heilige Geest heeft, dan geniet die persoon ervan om Gods stem te horen door de meditatie op Zijn Woord. Met vreugde koesteren zij het alle dagen van hun leven.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...