Oh Oh oh!

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. (Jesaja 5:20-21)

Meer dan ooit heeft de wereld de orde der dingen omgedraaid. Wat goed is, wordt als slecht beschouwd en wat goed doet, wordt als ouderwets beschouwd. Wat bitterheid veroorzaakt, geeft plezier. Wat puur en zoet is, wordt als saai en onbelangrijk beschouwd.

Wee degenen die het Ware Woord van God verwerpen!

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...