Onverklaarbare vrede

Het enige hoofdstuk dat Johannes 3 heeft toont een aantal interessante punten

“Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.” (3 Johannes 1:9-11)

In deze verzen spreekt hij over het verkeerde gedrag van Diotrefes, die niet de belangen van het Werk zocht, maar van zichzelf. Evenzo zijn er vele ‘’Diotrefessen’’.

“Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis van hem, en u weet dat ons getuigenis waar is.” (3 Johannes 1:12)

In dit vers spreekt hij ook over Demetrius, waarvan de waarheid zelf tot hem getuigde. Wat een sterk punt! De waarheid die van ons getuigt, betekent dat Jezus Zelf van ons getuigt dat we correct voor Hem wandelen.

“Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” (3 Johannes 1:3-4)

Deze verzen zijn heel herkenbaar voor ons, dat we ons verheugen als we mensen kennen die de Heilige Geest hebben ontvangen en standvastig in het geloof zijn, want dit is de vreugde die ons versterkt. Het is de vergelding voor het harde werk dat we doen.

Ik verliet voetbal op 23-jarige leeftijd en beantwoordde de roeping van de Heilige Geest om zielen te winnen, vandaag zie ik gepensioneerde voormalige teamgenoten met veel geld op hun rekening, maar geen van hen is rijker dan ik, haha! Weet u waarom?

“Ik vond Jezus, ik vond Jezus oh onvergelijkbare vreugde. Omdat ik gered ben, heb ik al licht. En onverklaarbare vrede”

Met dank aan: Bisschop Sérgio Corrêa