Onze handelingen bepalen onze naam

Mediterende over de onderstaande passage.

“En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.” (Genesis 32:27-28)

Wij zien dat de houding van Jakob ervoor zorgde dat God hem de naam Israël gaf.

In het Hebreeuws betekent Israël het volgende:

Ish – Ra – El

Man – Strijd – God

Want hij streed met God.

Op de wijze waarop hij werd geboren, ontving hij een naam. Jakob: hij die de hiel vastgreep.

De wijze waarop Esau werd geboren, gaf hem een naam. Esau: de harige.

Zo was het ook met vele anderen in het verleden.

In de openbaring die Johannes had over de eindtijd staat het volgende geschreven:

“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.” (Openbaring 2:17)

Degenen die behouden zullen worden, zij die uit God geboren zijn, zullen een Nieuwe Naam ontvangen.

Uit wat wij zien, wordt duidelijk dat het de houding van Jakob was, dat ervoor zorgde dat God zijn naam veranderde.

Als hij niet met God zou hebben gestreden op die plaats, zou hij verder hebben geleefd als “hij die de hiel vastgreep”, hij die achterblijft en hij kon zelfs verliezen, want zijn broer kwam steeds dichterbij vol haat jegens Jakob en kon hem zelfs doden.

Hoeveel mensen zijn er die altijd achterblijven?

Hoeveel mensen zijn er wiens beurt nooit komt?

Hoeveel mensen zijn er die tot vandaag de doop met de Heilige Geest nog niet hebben ontvangen?

Al onze handelingen tot en met vandaag de dag, zorgden ervoor dat God ons een naam gaf.

Het is niet God die willekeurig kiest wie Hij zal zegenen, maar het zijn onze handelingen die dat bepalen.

Daarom dat wie handelt zoals Jakob, degene die alles achterlaat, zich leegmaakt en alleen met God blijft in de Jabbok, een reactie van God provoceert, de verandering van uw indentiteit en een Nieuwe Naam. God zal dit tot stand laten komen, overeenkomstig de houding van de persoon.

God zegene u en uw familie.

  • Met dank aan: Pastor Rodolfo