Overwonnen door ijdelheid

Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt; wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht? Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij. (Job 41:1-2)

Wanneer de dienaar van God door ijdelheid wordt overmand, begint hij te denken dat hij recht heeft op het één en ander, in plaats van tevreden te zijn met ons dagelijks Brood.

Vanaf dat moment begint het geklaag, de eisen voor betere leefomstandigheden, en het geloof dat het doel de middelen heiligt, maar dat doen ze niet!

Daarom, wanneer de Here Jezus iets aanraakt of ​​uit je leven overdraagt aan iemand anders, uit je bediening, uit de positie waarin je je bevindt, vallen sommigen al snel om en worden ze gedomineerd door een gevoel van verlies!

Maar alleen degenen die gek genoeg zijn om te geloven dat ze iets hebben, zullen dit gevoel van verlies hebben, omdat, zoals we in deze passage zien, alles onder de hemel van God is, zelfs wat we God aanbieden komt van Hem, van onze God!

Alles wat we aanbieden en toewijden/opdragen in dit Werk is een eenvoudige terugkeer van alles wat de Here JEZUS toebehoort!

Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...