Pact met God

Pact of verbond omvat partnerschap tussen twee of meer mensen. Het huwelijk is het grootste en meest expressieve menselijke verbond. Dit komt doordat de partijen binnenkomen met de strikt geestelijke investering: geloof en liefde.

Op basis hiervan is de wederzijdse overgave onvoorwaardelijk tot de dood.

Helaas wordt het huwelijk vandaag de dag niet zo erg serieus genomen. Het belang ervan heeft een effect gehad vanaf de viering tot de huwelijksreis.

Niettemin blijven de geestelijke en eeuwige waarden gelden. Dit, als we de oorsprong ervan in de schepping beschouwen, wanneer er een verbond is tussen God en de mens.

Vanuit de Goddelijke kant ontvingen Adam en Eva de aarde en de heerschappij over alles erin. Vanuit de menselijke kant vereiste God alleen gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Binnen de voorwaarden van dit verbond zou de mens het recht hebben om deel te nemen aan ALLES dat God toebehoorden en vice versa.

Trouwheid, respect, gezelschap en toewijding zijn enkele deugden afgeleid van liefde en geloof. Hoe kunnen we dit van onze partner eisen als hij/zij niet voldoet aan de verplichtingen van het verbond die hij/zij op het Altaar deed? Hetzelfde geldt met betrekking tot God. Hoe kunnen we Zijn beloften eisen als we niet met gehoorzaamheid naar Zijn Woord luisteren?

Ik geloof dat als we ons deel doen in een verbond met God, we het recht hebben om van Hem Zijn beloften te eisen. En op zijn beurt is Hij verplicht Zijn deel te vervullen.

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches