Pact met God

Pact of verbond omvat partnerschap tussen twee of meer mensen. Het huwelijk is het grootste en meest expressieve menselijke verbond. Dit komt doordat de partijen binnenkomen met de strikt geestelijke investering: geloof en liefde.

Op basis hiervan is de wederzijdse overgave onvoorwaardelijk tot de dood.

Helaas wordt het huwelijk vandaag de dag niet zo erg serieus genomen. Het belang ervan heeft een effect gehad vanaf de viering tot de huwelijksreis.

Niettemin blijven de geestelijke en eeuwige waarden gelden. Dit, als we de oorsprong ervan in de schepping beschouwen, wanneer er een verbond is tussen God en de mens.

Vanuit de Goddelijke kant ontvingen Adam en Eva de aarde en de heerschappij over alles erin. Vanuit de menselijke kant vereiste God alleen gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Binnen de voorwaarden van dit verbond zou de mens het recht hebben om deel te nemen aan ALLES dat God toebehoorden en vice versa.

Trouwheid, respect, gezelschap en toewijding zijn enkele deugden afgeleid van liefde en geloof. Hoe kunnen we dit van onze partner eisen als hij/zij niet voldoet aan de verplichtingen van het verbond die hij/zij op het Altaar deed? Hetzelfde geldt met betrekking tot God. Hoe kunnen we Zijn beloften eisen als we niet met gehoorzaamheid naar Zijn Woord luisteren?

Ik geloof dat als we ons deel doen in een verbond met God, we het recht hebben om van Hem Zijn beloften te eisen. En op zijn beurt is Hij verplicht Zijn deel te vervullen.

Bisschop Edir Macedo

Bericht aan de depressieven

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
- Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Slechte dienaar, boze ogen

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
- Met dank aan: Bisschop Wagner Negrão

Is God sterk?

Sommigen zullen zeggen: Hij is de Schepper! Hij opende de zee! Hij brengt tot stand wat niet bestaat enz.
- Met dank aan: Bisschop Adilson Silva