Tactiek van het kwaad

De Here God vroeg Satan: Waar komt u vandaan?

Het onmiddellijke antwoord was: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Job 1:7

De duivel trekt rond en wandelt rond over de aarde om wat te doen?

Genieten van zijn laatste dagen?

Nee, duizend keer, nee! Maar om zijn resterende krachten beschikbaar te stellen in de oogst van de zielen.

De aarde die hij rondtrekt, is zeker niet de planeet aarde, want deze ligt in de duisternis.

De aarde die hij rondtrekt en rondwandelt, is de kerk van de Here Jezus. Daar is waar zijn focus ligt.

Terwijl de dienaren van de Allerhoogste de verloren zielen daar buiten vissen, werkt de duivel in de kerken om de geredde zielen te vissen.

Pas op, pastors en schapen!

De duivel werkt niet buiten de kerk.

Pas op, lid van het lichaam van de Here Jezus Christus!

De duivel wilt u vasthaken. Veel meer dan wat u zich kunt voorstellen.

Wat is zijn tactiek geweest?

De eerste tactiek wat hij doet, is “iemand” van hem sturen om u uit te nodigen om “zijn” kerkgenootschap te bezoeken. Deze “iemand” is vriendelijk, schappelijk en zeer overtuigend.

Dat wil zeggen, hij wilt u scheiden van de vuurkorf. Eenmaal buiten de vuurkorf van het geloof (kerk), gaat uw geloof automatisch uitdoven.

Dat wil zeggen: vanaf het moment dat u alleen bent (zelfs te midden van de slechte broeders die u denkt uw broeders te zijn), is uw behoudenis, die afhankelijk is van de vuursintels van het geloof, ernstig in gevaar om uit te doven.

U merkt misschien al snel dat hun onderwerpen anders zijn en nooit het geloof stimuleren. Integendeel, ze bevorderen twijfels.

Innerlijk twijfels samen met twijfels van de buitenkant, afkomstig van de boodschappers van de hel. Ze werpen kwaadaardigheid op de geleerde doctrines die een effect in het verleden hebben gehad. Ze gebruiken misleidende bijbelverzen om hun twijfels te versterken, kortom, ze doen wat de duivel met Jezus in de woestijn deed.

Ze proberen, proberen en proberen met gevoelige woorden, vol emotie en twijfels.

Let op en mediteer over dit Woord van God:

“Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand.” (Jeremia 3:15)

Bisschop Edir Macedo

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre