Twijfel naar de hel sturen!

Net als God werkt de duivel ook met het woord. Woord of gedachten van twijfel die angsten en zorgen opwekken. Hierdoor wordt het emotionele systeem geschud en de acties daarna zullen altijd voor problemen zorgen. En dat is precies de chemie van de hel om te doden, te stelen en te vernietigen.

Er is geen effectieve remedie om dit type aanval te bestrijden, dan uw gedachten te vestigen op de Goddelijke beloften en te reageren. Zo’n reactie moet onmiddellijk in het verstand zelf zijn met gedachten gebaseerd op het Woord. Deze tegenaanval van geloof in combinatie met veel zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zal hem doen vluchten. Dit betekent onderwerping aan God en weerstand bieden aan de duivel. Jakobus 4:7

Goede muziek, goed advies, een woord van troost, entertainment of iets dergelijks werkt als aspirine. Het verlicht, maar lost niet op. We moeten dezelfde tactiek van onze Heer gebruiken toen Hij zich verzette tegen het “emotionele” advies  van Petrus’, zeggende: Ga achter Mij weg, Satan! Matteüs 16:23

  • Bisschop Edir Macedo

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre