“Uitzonderlijke geest”

Door over deze passage te mediteren, is het mogelijk om duidelijk te zien wat God van ons verwacht in deze donkere tijden.

Het commentaar op onze Getrouwe Bijbel in dit fragment is erg goed, diepgaand …

“Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was.” (Daniël 6:4-5)

Daniël onderscheidde zich van de anderen omdat hij een uitzonderlijke geest had, oftewel, hij was een eerbare, trouwe, Godvrezende en oprechte man. Hij liet zich niet corrumperen en liet zich niet misleiden door de glans van roem en de tijdelijke macht die aan hem werd gegeven. Integendeel, zelfs in een omgeving die door de zonde gedomineerd werd, bewaarde hij zijn geloof en zijn trouwheid.

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is, aangezien ze zich niet laten corrumperen en nooit hun geloof verloochenen (Mt 10: 32-33).

  • Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima

Er is tijd voor alles

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor. Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten..
-Bisschop Rui Silva

De gedachten

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht...
-Bisschop Rui Silva

Het geloof en het offer

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
-Bisschop Rui Silva

“Uitzonderlijke geest”

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is
-Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima