Uw Koninkrijk kome!

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Matteüs 6.10)

Om God met geheel ons hart te kunnen dienen, dienen wij deel uit te maken van Zijn Koninkrijk. Ook dienen wij Hem te kennen en een leven, ver van de zonde, te leiden dat Hem behaagt

Niets hier op aarde – noch in de hemel – gebeurt zonder de toestemming van de Almachtige Heer.

Mevrouw Ester Bezerra