Uw Naam worde geheiligd

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. (Lucas 11:2)

De rechtvaardigen bidden tot God, maar hun belangrijkste functie is om Zijn Naam te heiligen met een leven van gehoorzaamheid en ver van de zonde. De voorwaarde om Zijn Koninkrijk binnen te gaan, is om Gods wil te doen en trouw te blijven tot het einde.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...