Uw ogen zullen zien

Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, uit deze plaats doe Ik voor uw ogen en in uw dagen ophouden de stem van de vreugde en de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid. (Jeremia 16:9)

Deze profetie is al werkelijkheid in de levens van velen. Vanwege de afstand van God, is de mens tegenwoordig depressief, is zijn gezin verwoest en heeft de persoon een leegte in zijn ziel. Mensen trouwen op zoek naar geluk, maar zij blijven verdrietig in hun hart, zij voelen zich leeg en hun stemmen zijn onbegrepen en levenloos.

Alleen wanneer zij zich tot God wenden, zullen zij de stemmen van plezier en vreugde kunnen horen, want Zijn uitverkorenen worden compleet en genieten van Zijn volmaakte vrede.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...