Verborgen in de rots

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. (Psalmen 27:4-5)

De ziel van de rechtvaardigen verlangt ernaar het Koninkrijk der Hemelen te bereiken en de schoonheid van God van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Zij verlangt ernaar Hem voor Zijn Troon te aanbidden, vanwege Zijn goedheid en barmhartigheid, zodat ze in de laatste dagen vrij kan zijn van de moeilijkheden die over de aarde zal komen, en al verborgen en bewaard kan worden in Zijn Huis, in Jezus, de Eeuwige Rots.

Mevrouw Ester Bezerra

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......

Liefde

De wachters van de Allerhoogste laten hun stem met grote liefde klinken over de hele aarde..... .......