Versterkt

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. (Psalm 92:13-14)

Wie in geloof leeft, groeit als palmbomen en ceders. In elk seizoen van het jaar bloeien zij en blinken zij uit in de samenkomst van de heiligen. Ongeacht hun leeftijd dragen zij vruchten, omdat de Heer hen elke dag kracht geeft, zodat ze Hem blijven eren, niet alleen met woorden, maar met alles wat zij doen.

Mevrouw Ester Bezerra