Vertrouw niet op de meningen van uw hart!

“Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen.” (Spreuken 28:26)

De reden voor de val van veel mensen is niets anders dan de dwaasheid om te vertrouwen op de mening die hun hart over zichzelf geeft.

We denken dat alleen de ongelovigen vanuit hun hart handelen, maar dit is niet waar. Alle problemen die we in de evangelische omgeving hebben gezien, komen voort uit degenen die vertrouwen op hun emoties, hun kracht, hun rechtvaardigheid, hun eigen advies en gevoelens.

Vandaar komt een buitensporige liefde voor uw eigen verlangens, het verlangen om beter behandeld te worden, om een ​​hogere positie te hebben, om uw vlees te verwennen…

Geloven we echter in het Woord dat zegt “het hart is bedrieglijk en wanhopig slecht”? Zien we niet meer dwaze christenen dan wijze? Meer mensen die verloren dan gered zijn in de kerken?

Laat de getuigenis van het leven zelf voor iedereen spreken. Er zijn zoveel verkeerde beslissingen en overhaaste keuzes die eindigen met zelfopgelegd lijden. Dit bewijst dat de handelingen niet de vrucht waren van Gods raad, want als we naar Hem luisteren, worden we altijd geleid naar wat goed en rechtvaardig is.

Dus, in plaats van uw hart en zijn dwaasheid te volgen, durf de volheid van het leven te ervaren dat het wandelen volgens het Woord inhoudt!

Wie het Woord gehoorzaamt “wandelt in wijsheid en zal behouden worden”, omdat hij zich afhoudt van hoogmoed, zelfvertrouwen en de dagdromen die de menselijke wil zijn.

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;” (Filippenzen 4:8)

• Met dank aan: Núbia Siqueira