Vrolijk hart

Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig. Een verstandig hart zoekt kennis, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid.Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd (Spreuken 15:13-15)

Het volk van God leeft lachend en genietend van het leven. Als zij pijn ervaren, zijn ze zelfs verdrietig, maar zij herstellen zich snel door de kracht van het geloof in de Almachtige.

Dit gebeurt niet bij depressieve mensen, omdat zij niet weten wat het Woord van God belooft. Wie echter naar Zijn stem luistert, ervaart de redding door de Here Jezus en leeft elke dag in vreugde.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...