Waar bent u?

Ik was aan het mediteren over Genesis en een woord trok mijn aandacht en vervulde me met vrees:

“… Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?” (Genesis 3:8-9)

Vandaag de dag is het niet anders; velen zitten in de kerk verborgen achter een verantwoordelijkheid, achter een titel, achter een tijd in de kerk, etc.

En God zegt tegen hen: “Waar bent u?”

Moge Hij ons dat nooit vragen.

Wie zich in de hof verbergt, wordt ervan weggestuurd.

“Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.” (Genesis 3:23)

God zegene u.

  • Met dank aan: Elaine Valente 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre