Goed geweten

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, MAAR MIJ HEBBEN ZIJ VERWORPEN, DAT IK GEEN KONING OVER HEN ZOU ZIJN. 1 (Samuel 8:7)

“Toen nam Samuel een OLIEKRUIK, goot die leeg op zijn hoofd…’’ (1 Samuel 10:1)

“Toen zei de HEERE tegen Samuel:… VUL UW HOORN met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, WANT IK HEB EEN KONING voor Mij gezien onder zijn zonen.” (1 Samuel 16:1)

Het is duidelijk dat de zalving van Saul te danken was aan de volharding, keuze en koppigheid van een volk dat God had verworpen.

Toen David al gezalfd was, konden we zien dat God ZICHZELF voorzag van een Koning, die Hem op aarde zou dienen.

Het verschil met de vaas is dat hij gemakkelijk kapot gaat. Want zonder ENIGE begeleiding van God, van de Heilige Geest, zal uw EGO, om uw eigen ijdelheden en WIL te behagen, boven de zalving die u ontving om te dienen komen.

David was gezalfd met de hoorn, dat wil zeggen dat hij de AUTORITEIT van God op aarde zou vertegenwoordigen, maar er was een verschil: God maakte er een punt van om hem praktisch zijn gehele leven voor te bereiden, naast dat hij bijna altijd in de woestijn moest leven “vluchtend” voor Saul, oftewel, 100% afhankelijk zijn van God. David moest leren omgaan met het menselijk hart, zoals de “haat-liefde” van Saul

Is het iets kleins om goed te doen aan degenen die u kwaad wensen? Zeker niet! Wat een les voor ons! Want er zullen altijd mensen zijn die de val van de Universele Kerk willen zien. En ook die de persoon, die door God gezalfd werd om te redden en een dagelijkse strijd voert tegen de directe tegenstander van God, namelijk de duivel, de vader van de leugen, de bedrieger, willen “doden”.

Het paleis was geen plaats van geluk, omdat Saul erin woonde met een geest die hem kwelde, maar God stond toe dat Saul op Davids pad kwam om hem voor te bereiden om te leren regeren en anderen te dienen!

Koning zijn van een natie betekent niet dat diegene belangrijker of specialer is voor God, maar de PLAATS waarin de koning (kerk) voor God staat, dat wil zeggen, zijn relatie, zijn intimiteit, zijn AFHANKELIJKHEID van God, dat is wat er echt toe doet voor de Allerhoogste!

En wat zal uw keuze zijn?

De olie van de vaas (eigen wil) of de olie van de hoorn (Gods wil)?

In het paleis, de wolven, de kudde en zichzelf laten verslinden, of in de woestijn voor uzelf en elk schaap zorgen, zodat er geen verloren gaat?

De olie en de zalving, lijken hetzelfde, maar de bedoeling die de olie draagt, is dat het altijd het verschil zal maken!

Laten we voor de wortels van ons hart zorgen en niet voor het uiterlijk!

  • Met dank aan: Natalina Batista