Waar kunt u al uw problemen oplossen?

De chaos kwam onverwachts en verraste de mensheid.

Hierdoor zijn veel mensen gevallen en overweldigd door het leed. Hoezeer er ook gesproken wordt van een oplossing die van hier en daar komt, weet iedereen in zijn binnenste dat de echte en effectieve bevrijding niet door de natuurlijke middelen zou komen.

Naast de pijn die door de verliezen wordt veroorzaakt, zijn er veel onzekerheden over de dag van morgen. Het coronavirus kwam en liet zien dat de mens geen controle heeft over het leven. Hij vernederde zelfs de wetenschap, omdat we nog nooit zoveel verkeerde adviezen hebben gezien met betrekking tot de bestrijding van een ziekte. Maar Covid-19 schokte ook de wereldeconomie en legde de kwetsbaarheid van het politieke systeem bloot, dat het moeilijk had om effectieve strategieën te bedenken om de pandemie in te dammen.

Tegenover deze crisis horen we overal het gehuil en geklaag van de jongeren, ouders, ouderen, werklozen, zieken en behoeftigen.

Er klinkt een dringende kreet in de keel van de verdrukten, maar de meesten weten niet hoe ze alle angst die ze in hun binnenste dragen, moeten uiten.

Ja, het leven is moeilijk. En het stopt niet om u de tijd te geven om te huilen, te klagen of van streek te raken. Met pijn of zonder pijn, geëerd of vernederd, blij of verdrietig, bespaart de tijd niemand. Het leven gaat door en zonder hoop, zijn er velen die depressief en wanhopig zijn. Er zijn anderen die zelfs zelfmoord hebben gepland.

Maar er is een perfecte hulp voor de klap die u heeft ervaren!

Het is inderdaad wat u heeft gelezen! Er is een plek waar u onmiddellijke verlichting van alle problemen kunt vinden, en slechts één handeling vanuit uw kant is voldoende om dit te laten gebeuren. Daarom hoeft niemand gestikt te blijven door behoeften, als ze de moed en de lef hebben om naar de Troon van Gods gunst te rennen.

De uitnodiging werd al gedaan:

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4:16)

De toegang tot de Allerhoogste staat open voor iedereen. Delegeer niet aan anderen wat aan u is opgedragen. De ‘geschikte tijd’ wordt vandaag genoemd, precies het moment van uw grootste nood.

We hebben de garantie in het Woord dat de Here Jezus ons altijd zal ontvangen, zorgvuldig zal luisteren en ons zal beantwoorden. Hij zal ook niet te laat komen voor deze ontmoeting. Hij zal ons ook niet een andere keer terug laten komen, omdat Hij rekening houdt met de urgentie van elke persoon.

Daarom, blijft onze Heer op Zijn Troon en we kunnen eerst barmhartigheid vinden, dan de gunst die we zo hard nodig hebben. Oftewel, we hebben vanaf het begin Zijn goedheid om ons te vertellen dat we geaccepteerd worden, en dat we ook onze behoeften in detail kunnen uitleggen om de oplossing te vinden.

Benader nu de Troon van Genade zonder angst, want aan u werd de vrijheid gegeven om dat te doen. Maar de fundamentele vereiste om het antwoord te ontvangen, is te geloven, zonder te twijfelen.

  • Met dank aan: Núbia Siqueira

De Here Jezus bepaalde!

Het is duidelijk dat zonder de Heilige Geest het werk in een persoon nog niet is begonnen.
-Met dank aan: André Cajeu  

De strategie van de duivel

Maar net zoals Jeremia op God vertrouwde, bad en overwon, doet de kerk hetzelfde en we zullen overwinnen!
-Met dank aan: Pastor Rodolfo Lima