Waarde voor de Vader

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? (Mattheüs 6:26)

God zorgt dagelijks voor Zijn schepping. De mens, die het allerbelangrijkste is, ontvangt veel genegenheid en bescherming van Hem. God onderzoekt de gedachten en instrueert degenen die in Hem geloven. Zo wordt Zijn verlossingswerk voortgezet.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...