Waarom ben ik niet uit God geboren?

Niemand heeft meer interesse om kinderen voort te brengen dan de Heilige Geest. Maar dit kan niet worden bereikt zonder de oprechte manifestatie van de wil van de mens.

De Schepper kan Zijn wil niet opleggen, aangezien Hij de vrije wil aan Zijn schepsel heeft gegeven.

Het probleem is dat de persoon haar verlangen aan de buitenkant uitdrukt, maar van binnen is ze niet altijd echt bereid.

De kerken zijn vol van mensen die zo zijn. Voor het Altaar tonen ze iets, maar diep van binnen wijzen ze het af. Pure hypocrisie! Ze zijn echte artiesten. Ze spelen elke rol. Soms zijn ze de goede jongens, soms zijn ze de slechte jongens.

Dit type karakter verhindert de actie van de Heilige Geest. Wat baat het om Jezus te accepteren, de Bijbel te lezen en zomaar te bidden? Denkt u dat God uw binnenste niet ziet?

Ze kan zelfs op een sluwe manier haar echte bedoelingen verbergen voor alles en iedereen. Behalve voor de Heilige Geest! Voor Hem is er geen vermomming.

Tegenover deze transparante hypocrisie is de herstelling door de Geest van God moeilijk.

De oplossing is om het hart open te scheuren en uw verborgen zonden bloot te leggen en ze te verlaten. Alleen dan zal Hij haar opnieuw geboren laten worden.

Bisschop Edir Macedo