Wanneer de Heilige Geest binnenkomt…

“En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Lucas 1:31-35)

Wanneer de Heilige Geest komt en een persoon binnengaat, verwekt hij kinderen voor God.

Ik herinner me zelfs Bisschop dat u ooit zei: “O God, als U me geen pastors geeft die in dit huis geboren zijn, zal ik hier niet weggaan…”

En kijk naar de generatie die God uit u voortbracht!

Hier is nog een bewijs dat de Heilige Geest in u was binnengekomen! Het is heel sterk!

De waarheid is dat waar steriliteit is in het geboren worden van kinderen van God, er geen actie van de Heilige Geest is, in feite is Hij nooit binnengekomen in diegene!

Met dank aan: Bisschop Henrique Costa