Wat is het verschil tussen WERKEN en WERKZAAMHEDEN

Het is heel gewoon om wat we voor God doen te associëren met WERKEN, maar God vestigde mijn aandacht op het woord WERKEN.

In de brieven die gestuurd werden aan de Kerken in Klein-Azië (7 Kerken van de Openbaring), wees de Here Jezus op hetgeen Hij aan te merken had tegen de kerk in Efeze, maar deze kerk leek volmaakt in haar “WERKEN”.

Hoe kon zij niet bewonderd worden? De handelingen die werden gezien in de ogen van anderen leken en waren zeer correct. Er waren echteR bewijzen van het bestrijden van valse leringen, van onvermoeibare toewijding aan alles wat nodig was als christen, voor de bediening aan God.

Maar toen zei de Here Jezus:

“Ik ken uw WERKEN, uw inspanning… Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.” (Openbaring 2:2-3)

Merk op dat in de eerste zin, twee citaten gescheiden zijn, wat het idee geeft dat, hoewel ze associaties hebben, ze niet hetzelfde zijn!

“Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste WERKEN…”(Openbaring 2:5)

Kort daarna wordt het woord WERKEN opnieuw genoemd als iets dat bepalend is voor het ongenoegen van God.

Maar hoe gaat u terug naar de eerste WERKEN, als ze onvermoeibaar waren in hun bediening, zichzelf integer en eerlijk hielden in hun gedrag en hun eerste acties bleven uitoefenen, dan leken ze dus niet gevallen te zijn? De liefde “leek” hetzelfde te zijn!

Ogenschijnlijk leefden ze in de eerste “WERKEN” en leek er niets veranderd, maar daar zat het hem juist in! Als wij Werken zien als werk (zelfs al is het voor God), dan kunnen wij ons echt niet verplaatsen in deze kerk, maar WERKEN is een ding en werk een ander.

Bij het raadplegen van een woordenboek zag ik ook dat iets dat een intellectuele productie was, als een WERK kan worden gezien. Zelfs in een civiele constructie, word dat WERK, voordat het door arbeiders werd uitgevoerd, eerst in iemands verstand gebouwd.

WERK is gerelateerd aan de constructie van ideeën, gedachten en  intenties, en niet alleen beperkt aan wat u doet.

Maar de andere kant, werd de kerk van Smyrna niet benoemd om zijn werken, maar werd wel goedgekeurd.

Efeze deed dat, en de Here Jezus waarschuwde haar niet voor het werk (dat werd gezien), maar voor de WERKEN (datgeen niet werd gezien).

WERKEN is niet het doen alleen, maar ideeën die worden opgebouwd totdat er iets wordt gedaan, dat direct verbonden is met het bewustzijn tot de relatie met God.

In de WERKEN van de eerste liefde is er geen constructie van kwaadaardige gedachten, kritiek, boosaardigheid, geklaag, gebrek, routine, twijfel, competitie, persoonlijk belang, zelfpromotie… (ongeacht wat voor goeds er wordt gedaan).

De WERKZAAMHEDEN gebeuren in het binnenste, het werk word buiten uitgevoerd doormiddel van de acties!

“Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de HEERE.

In eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver, maar de HEERE toetst de geesten. Wentel uw werken op de HEERE,

en uw plannen zullen bevestigd worden.”(Spreuken 16:1-3)

• Met dank aan: Flavia

Onverklaarbare vrede

Vandaag zie ik gepensioneerde voormalige teamgenoten met veel geld op hun rekening, maar geen van hen is rijker dan ik, haha! Weet u waarom?

Na de wegvoering…

Er bestaat momenteel geen enkel leed dat vergeleken kan worden met de dagen die nog te wachten staan…