Wat is uw geestelijke burgerlijke staat?

Ik was aan het mediteren over deze boodschap en zou graag iets willen delen over het huwelijk met God, denkend aan de 4 zaden van de gelijkenis waar de Here Jezus over sprak:

“En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien…” (Mattheüs 13:3)

Gods Woord wordt aan iedereen verkondigd.

En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op…” (Mattheüs 13:4)

Alleenstaanden in het geloof, degenen die het pad van toewijding (compromis) aan God nog niet zijn betreden.

“Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.” (Mattheüs 13:5)

Gescheiden in het geloof, degenen die toegewijd waren en er niet langer zijn omdat ze zich niet in hun gemeenschap met God hebben verdiept.

“Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.” (Mattheüs 13:6-7)

Slecht getrouwd, degenen die in de kerk zijn, maar verstikt door de fascinaties van de wereld en daarom is het huwelijk met God een schijn.

“En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.” (Mattheüs 13:8)

Goed getrouwd, degenen die besloten zich te onderwerpen aan het Woord van God, dat in hun hart werd geplant, en hun relatie met God en als gevolg ervan, hun leven vruchtbaar maakten.

“Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.” (Mattheüs 13:9)

Besluit op de 23e, op de Bruiloft van het Lam in een UKGR bij u in de buurt, om een ​​van de eerste 3 geestelijke burgerlijke staten te verlaten om gelukkig met God te trouwen.

  • Met dank aan: Bisschop André Cajeu 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre